Zasadnutia

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 21.02.2023

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 125 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 22 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 776 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 110 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 461 KB

Predkladané materiály