Zasadnutia

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 211 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 13 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 006 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB

Predkladané materiály