Zasadnutia

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 208 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 14 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 881 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB

Predkladané materiály