Zasadnutia

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Audio záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 140 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 309 KB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 707 KB

Predkladané materiály