Zasadnutia

26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 214 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 12 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 007 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB

Predkladané materiály