Zasadnutia

26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline – videokonferencia

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 211 KB Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 192 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 28 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 503 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 263 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 812 KB

Predkladané materiály