Zasadnutia

24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 208 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 13 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 941 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 261 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 886 KB

Predkladané materiály