Zasadnutia

23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 209 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 9 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 886 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB

Predkladané materiály