Zasadnutia

22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline – videokonferencia

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 216 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 22 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 608 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 263 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB

Predkladané materiály