Zasadnutia

21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 206 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 6 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 899 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB

Predkladané materiály