Zasadnutia

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 90 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 722 KB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 931 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 972 KB

Predkladané materiály