Zasadnutia

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 13.12.2022

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 111 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 5 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 414 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 110 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 382 KB

Predkladané materiály