Zasadnutia

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 200 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 3 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 448 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 568 KB

Predkladané materiály