Zasadnutia

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 202 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 3 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 575 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 935 KB

Predkladané materiály