Zasadnutia

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 207 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 9 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 725 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 771 KB

Predkladané materiály