Zasadnutia

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 209 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 13 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 593 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 639 KB

Predkladané materiály