Zasadnutia

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 88 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 10 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 774 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 880 KB

Predkladané materiály