Zasadnutia

15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 210 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 15 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 907 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 870 KB

Predkladané materiály