Zasadnutia

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 205 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 5 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 536 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 925 KB

Predkladané materiály