Zasadnutia

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 213 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 3 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 862 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 714 KB

Predkladané materiály