Zasadnutia

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 207 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 10 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 524 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 982 KB

Predkladané materiály