Zasadnutia

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline – 1. deň

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 214 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 840 KB

Predkladané materiály