Zasadnutia

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline – 1. deň

Video záznam Audio záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 215 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 2 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB

Predkladané materiály