Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2022 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení

Číslo
3/2022
Schválené
26. apríla 2022
Vyhlásené
29. apríla 2022
Účinnosť od
14. mája 2022