Všeobecne záväzné nariadenia

VZN mesta Žilina č. 7/2023 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Číslo
7/2023
Schválené
24. apríla 2023
Vyhlásené
27. apríla 2023
Účinnosť od
1. júna 2023