Všeobecne záväzné nariadenia

VZN mesta Žilina č. 10/2023 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina

Číslo
10/2023
Schválené
27. júna 2023
Vyhlásené
4. júla 2023
Účinnosť od
19. júla 2023