Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 9/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 v znení VZN č. 12/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina

Číslo
9/2023
Schválené
27. júna 2023
Vyhlásené
4. júla 2023
Účinnosť od
19. júla 2023