Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 9/2022 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

Číslo
9/2022
Schválené
19. septembra 2022
Vyhlásené
29. septembra 2022
Účinnosť od
14. októbra 2022