Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 8/2022, ktorým sa mení VZN č. 14/2019 o hazardných hrách na území mesta Žilina

Číslo
8/2022
Schválené
19. septembra 2022
Vyhlásené
29. septembra 2022
Účinnosť od
14. októbra 2022