Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 6/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Žilina

Číslo
6/2023
Schválené
24. apríla 2023
Vyhlásené
27. apríla 2023
Účinnosť od
7. júna 2023