Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
5/2023
Schválené
24. apríla 2023
Vyhlásené
27. apríla 2023
Účinnosť od
12. mája 2023