Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2023 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení

Číslo
2/2023
Schválené
21. februára 2023
Vyhlásené
2. marca 2023
Účinnosť od
17. marca 2023