Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 15/2021 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou

Číslo
15/2021
Schválené
20. septembra 2021
Vyhlásené
24. septembra 2021
Účinnosť od
9. októbra 2021