Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 14/2023, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Číslo
14/2023
Schválené
26. septembra 2023
Vyhlásené
6. októbra 2023
Účinnosť od
15. novembra 2023