Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 13/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Žilina

Číslo
13/2023
Schválené
26. septembra 2023
Vyhlásené
6. októbra 2023
Účinnosť od
21. októbra 2023