Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 11/2022 mesta Žilina o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
11/2022
Schválené
19. septembra 2022
Vyhlásené
29. septembra 2022
Účinnosť od
14. októbra 2022