Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Číslo
9/2021
Schválené
29. júna 2021
Vyhlásené
7. júla 2021
Účinnosť od
1. augusta 2021