Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 o zrušení Základnej školy, Hollého 66, Žilina, a jej súčastí, Školského klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
9/2014
Schválené
30. júna 2014