Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013 ktoré mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žilina

Číslo
9/2013
Schválené
24. júna 2013