Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 (zrušené) ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o podmienkach, spôsobe poskytovania sociálnej služby v jedálni a výške úhrady za stravný lístok v jedálni

Číslo
9/2012
Schválené
21. mája 2012