Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie č. 9 / 2007 (zrušené) ktorým sa mení spôsob určenia úhrady a výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov

Číslo
9/2007
Schválené
29. októbra 2007