Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1994 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina č. 12/1992 v znení zmien a doplnkov

Číslo
9/1994
Schválené
14. septembra 1994