Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1993 (zrušené) o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny

Číslo
9/1993
Schválené
4. októbra 1993