Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o určení ďalších výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi Mestskej polície Žilina

Číslo
8/2021
Schválené
29. júna 2021
Vyhlásené
7. júla 2021
Účinnosť od
22. júla 2021