Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 (zrušené) o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby

Číslo
8/2012
Schválené
21. mája 2012