Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 – Príloha č. 1 a č. 2 o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Bordová, Na Veľký Diel)

Číslo
8/2009
Schválené
29. júna 2009