Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2003 (zrušené) ktorým sa vydáva doplnok č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/1991 o miestnych poplatkoch

Číslo
8/2003
Schválené
15. decembra 2003