Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1999 (zrušené) TRHOVÝ PORIADOK a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – na Sládkovičovej ulici v Žiline

Číslo
8/1999
Schválené
20. mája 1999