Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1996 (zrušené) o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina

Číslo
8/1996
Schválené
12. decembra 1996