Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne

Číslo
7/2020
Schválené
29. júna 2020